„Pomóż mi rozwinąć skrzydła” - obustronna pomoc PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 kwietnia 2016 11:30

Każdy zna swoje środowisko lokalne, w którym żyje. Jeśli nie, to na pewno zna swoje najbliższe środowisko sąsiedzkie. Im mniejsza miejscowość tym znajomość i więź jest bliższa, mocniejsza.

 

 

Nie wszyscy  wiedzą, co w sobie kryją, jakie możliwości, siłę i empatię oraz drzemiącego ducha społecznika. Tak było z 10 osobową grupą dorosłych mieszkańców Biskupowa. W trosce o promocję umacniania dóbr społecznych, we współpracy z dyrektorem szkoły podstawowej
w Biskupowie, sołtysem i pracownikiem Centrum Kultury, grupa 10 osób zawarła pierwsze porozumienia o świadczeniu  wolontarystyczym.


Grupę tworzą osoby pracujące jak i  długotrwale bezrobotne, które pomimo starań nadal pozostają bez zatrudnienia. Niektórzy z nich korzystają z pomocy społecznej. Założono ją w ramach pracy socjalnej. Wolontariusze swój wolny czas poświęcają, pomagając innym: sąsiadom, osobom starszym, schorowanym, samotnym. Wspierają w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. przy noszeniu opału, robieniu  drobnych zakupów, pomagają w drobnych remontach, w załatwianiu spraw związanych z leczeniem czy też sprawami administracyjnymi.


Co w takiej pomocy jest fantastycznego? Wiele. Są to korzyści obustronne: wolontariusz, pomagając innej osobie czuje wdzięczność, czuje się potrzebny, lepszy. Co dostaje podopieczny wolontariusza? Bezcenną, szczerą pomoc. Osoba schorowana, starsza , samotna  czuje się bezpiecznie. Nie czuje się odrzucona w swojej starości i bezsilności. Często nawiązują się długoletnie przyjaźnie między nimi. W grupie tych wspaniałych wolontariuszy, są też takie osoby, które zadeklarowały pomoc dla środowiska lokalnego. Dbają o czystość i estetykę przystanków, dbają o porządek w miejscach centralnych życia lokalnego w Biskupowie, np. otoczenie szkoły podstawowej, świetlicy wiejskiej, skwerkach z ławkami, oczyszczają okoliczne rowy, itp.


Co Ci wolontariusze otrzymują w zamian? Wolontariusz pomagając innej osobie, wykonując swoje zadeklarowane zadania, zmienia środowisko wokół siebie, czuje się potrzebny, lepszy i postrzegany w środowisku za dobrego, godnego zaufania członka wspólnoty lokalnej.
Wolontariusze dbający o dobry wizerunek swojego środowiska uczą innych szacunku do swojej pracy i społecznej postawy.


Na wzór Grupy wolontariuszy w Biskupowie rozpoczęto podobne działania na teranie Głuchołaz. W Głuchołazach swoje zadania wykonuje siedmioro wolontariuszy. Osoby te wykonują zadania na potrzeby podopiecznych naszego Ośrodka. Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw, których stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń działania wolontarystyczne, społeczne są godne  naśladowania.

Poprawiony: czwartek, 14 kwietnia 2016 11:31