Działalność PDF Drukuj Email

Głuchołaskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez OPS, działalność rozpoczęło początkiem września 2007r, odrodziło ideę wolontariatu, skupiło większość wolontariuszy z terenu naszego miasta i częściowo z przyległych gmin. GCW umożliwia zaangażowanie osób spośród lokalnego środowiska w działania dotychczas niedoceniane czy niedostrzegane, które trudno jest zlecić czy kupić, jak: wsparcie, rozmowa, spacer, rozwijanie zainteresowań itp. Tym samym poszerza on zakres usług świadczonych przez instytucje pomagające potrzebującym. Otwiera się na nowe inicjatywy i ludzi, których nie tylko wspiera, ale przede wszystkim angażuje do pracy społecznej. Korzystając z pomocy pracowników socjalnych możemy dostosować wsparcie wolontariuszy do rzeczywistych potrzeb osób zgłaszających się po pomoc. GCW jest jednocześnie inicjatywą, która angażuje młodych ludzi w działania na rzecz drugiego człowieka. Co z jednej strony uczy cierpliwości a z drugiej jest pomysłem na zagospodarowanie czasu wolnego.

W Głuchołaskim Centrum Wolontariatu jest 70 zdeklarowanych wolontariuszy. Świadczą oni pomoc wolontarytyczną w Środowiskowej Świetlicy w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach i Nowym Świętowie w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej osobom indywidualnym, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym- w większości podopieczni OPS. Pracą wolontariuszy kieruje i monitoruje 10 koordynatorów ds. pracy wolontariackiej, w tym odpowiedzialny za CGW- pracownik socjalny OPS w Głuchołazach.
W grupie wolontariuszy przeważają uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich:w Liceum Ogólnokształcącym jest czynnych 23 wolontariuszy, w Zespole Szkół - 6, w Gimnazjum Nr 1 -8, a w Gimnazjum Nr 2 - 15. Są także osoby doświadczone życiowo: emeryci, renciści, bezrobotni, studenci oraz osoby czynne zawodowo. Najmłodszy liczy sobie 14 lat, a osoba najbardziej dojrzała życiowo 64 lata.

Główne cele ?

 1. Celem nadrzędnym programu jest pomoc osobom chcącym pracować na zasadzie wolontariatu w znalezieniu miejsca dla rozwijania swojej aktywności, a wszystkim zainteresowanym pomocą ze strony wolontariuszy wskazanie ludzi gotowych tę pomoc ofiarować.
 2. Głównym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Głuchołazy. Aktywność obywatelska jest rozumiana jako szeroko pojęta wrażliwość na życie społeczne, wyzwalająca chęć do działania w celu poprawy istniejącego stanu rzeczy. Aktywność mieszkańców może przybrać formę profesjonalnej działalności wolontarystycznej tj. takiej, gdzie w sposób zorganizowany, skuteczny - członkowie danej społeczności lokalnej zmieniają swoje środowisko.
 3. Poszerzenie świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej form pomocy wolontarialnej, skorzystanie z wolontariuszy, którzy mogą nieść pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży szkolnej, która ma problemy w nauce, kontaktach z rówieśnikami i otoczeniem itp.
 4. Przełamywanie stereotypu, że pomoc społeczna jest dla ludzi skrajnie biednych . Z usług wolontariuszy może korzystać każdy potrzebujący bez względu na jego status materialny.
 5. Przełamywanie stereotypu, że Ośrodek Pomocy Społecznej to tylko "rozdawanie" pieniędzy.
 6. Integracja mieszkańców wokół lokalnych problemów społecznych.
 7. Włączanie ludzi dobrej woli, do niesienia pomocy innym.

Zadania Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu:

 1. Promocja idei wolontariatu w społeczności lokalnej, zwłaszcza wśród młodzieży.
 2. Pozyskiwanie wolontariuszy i koordynowanie ich pracą.
 3. Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach.
 4. Prowadzenie bazy danych wolontariuszy oraz instytucji i innych organizacji pozarządowych, chętnych do korzystania z ich świadczeń.
 5. Prowadzenie pośrednictwa pracy wolontarystycznej.
 6. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób indywidualnych przez oferowanie im pracy wolontarystycznej.
 7. Stworzenie oferty spędzenia czasu wolnego dla młodzieży jak również dla osób czynnych zawodowo, emerytów, studentów i osób bezrobotnych.

 

 

Sonda

Czy watro być wolontariuszem?
 

Logo GCW

logowk.jpg

Logo OPS

lo44.png