• Odsłon: 104

Seniorze! Zadbaj o siebie!

Koronawirus jest szczególnie niebezpieczny dla seniorów i osób z chorobami towarzyszącymi. Seniorze! Zadbaj o siebie!

 

Pamiętaj:

  • Zasłaniaj usta i nos w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych, w środkach komunikacji, a także wszędzie tam, gdzie zachowanie odpowiedniego dystansu nie jest możliwe
  • Poproś bliskich lub sąsiadów o pomoc w sprawach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwienie spraw urzędowych
  • Odżywiaj się zdrowo
  • Nawadniaj organizm
  • Często myj ręce wodą z mydłem – przez minimum 30 sekund
  • Dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu min. 60%
  • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • Zachowuj co najmniej 1,5 m odległości od innych osób
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

 

Więcej informacji na plakatach udostępnianch przez Ministerstwo Zdrowia:

Partnerzy