Dodatek węglowy

  • Publikacja:
  • Odsłon: 939

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym należnym gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest urządzenie spalające paliwo stałe.

 

Jako paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać na wzorze określonym przez Ministra właściwego ds. energii.

 

Wzór takiego wniosku nie został jeszcze opublikowany przez Ministra.

 

Po opublikowaniu wzoru w Dzienniku Ustaw, niezwłocznie zamieścimy go na naszej stronie.

 

Wypełnione wnioski będzie można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14.