• Odsłon: 2110

POGOTOWIE ZIMOWE - apel do mieszkańców Gminy Głuchołazy

Niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym niosą zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo i przebywających w miejscach niezdatnych do zamieszkania. Spadek temperatur może spowodować wychłodzenie organizmu, które w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci. Zapobiegnięcie wychłodzeniu organizmu lub śmierci osoby potrzebującej pomocy bardzo często zależy od REAKCJI OTOCZENIA. Aby pomóc osobom pozbawionym schronienia lub odpowiednich warunków do ochrony przed niskimi temperaturami, nie trzeba wiele wysiłku. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby.

 

Gdzie zadzwonić?

 

W przypadku, gdy zauważymy zagrożenia wychłodzenia organizmu napotkanej osoby liczy się natychmiastowa reakcja. W wielu przypadkach zależy od tego czyjeś życie. Najprostszą formą kontaktu są telefony alarmowe. Zgłoszenia przyjmują:

 • Straż Miejska, Głuchołazy, Rynek 15 - (77) 40 92 105
 • Policja, Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 - (77) 40 92 420, 997
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Głuchołazy, Al. Jana Pawła II 14 - (77) 40 36 222
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej, Głuchołazy, Rynek 31 - (77) 43 91 532
 • Całodobowo działa też numer alarmowy 112

 

Bezpośrednia pomoc

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach świadczy również bezpośrednią pomoc w formie:

 • ciepłego posiłku wszystkim potrzebującym tej formy pomocy zarówno na terenie miasta jak i wsi;
 • żywności w ramach programu operacyjnego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020";
 • usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych;
 • pomocy finansowej na cel dożywiania;
 • pomocy rzeczowej w formie zaopatrzenia w niezbędną odzież zimową;
 • pomocy finansowej na zakup opału;
 • pomocy w formie udzielenia schronienia osobom bezdomnym;
 • pomocy mającej na celu zapewnienie miejsca pobytu w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo leczniczym (w przypadku gdy osoba wymaga sprawowania całodobowej opieki innych osób).

 

W siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Głuchołazach: Rynek 31 można uzyskać pomoc w formie:

 • ciepłej zupy,
 • ciepłego posiłku (po decyzji OPS),
 • rzeczowej w postaci odzieży.

Partnerzy