• Odsłon: 2360

Wydawanie żywności

Żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie wydawana w PKPS w dniach:

od 14 grudnia do 19 grudnia
w godzinach: 8:30 - 10:30

Partnerzy