• Odsłon: 1873

Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów OPS - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty na: "Przygotowanie i wydawanie posiłków dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach". W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na świadczenie ww usług, na rok 2018, złożona została jedna oferta:

  • Polski Komitet Pomocy Społecznej
    Stowarzyszenie Charytatywne
    Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy
    48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 31

 

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez Zamawiającego wymagań oferta zgodnie z art. 2 ust. 5 u. Pzp zostana uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

Partnerzy