• Odsłon: 1032

Program "Mama 4+" - podstawowe informacje

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wprowadza nowy Program „Mama 4+”. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia.

 

Świadczenie przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeśli osoba wnioskująca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS - wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Jeśli osoba nie pobiera emerytury lub renty, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury.

 

W 2019 r. wysokość świadczenia będzie wynosić: 1 100,00 zł brutto, tj. 933,60 zł netto.

 

Jeśli osoba pobiera emeryturę lub rentę, w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury lub renty.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega corocznej waloryzacji.

 

Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku przyznania świadczenia w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, wówczas suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i pobieranej emerytury lub renty nie może być wyższa od najniższej emerytury.

 

Partnerzy