• Odsłon: 925

Nowy program Ośrodka Pomocy Społecznej

GMINA GŁUCHOŁAZY Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH PROGRAMU "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019. Tylko 9 gmin z Województwa Opolskiego zostało zakwalifikowanych do wymienionego powyżej programu rządowego. W dniu 31 maja 2019 r. burmistrz Głuchołaz pan Edward Szupryczyński podpisał umowę na wsparcie finansowe naszej gminy w wysokości 30 174,32 zł w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 75 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 

Jest to pierwsza edycja Programu, finansowanego w ramach powołanego ustawą w 2018 r. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina aplikowała o środki z inicjatywy dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach oraz po przygotowaniu wniosku przez wydział finansowo-administracyjny. Aby go przygotować, konieczne było przeprowadzenie diagnozy w środowisku mieszkańców, którzy są beneficjentami usług opiekuńczych 0 zarówno dotychczasowymi, jak i potencjalnymi. Analizy tej dokonali pracownicy socjalni Zespołu Usług OPS.

 

Przystąpienie gminy Głuchołazy do Programu jest kolejną inicjatywą w sprawie poprawy dostępności oraz rozwoju usług społecznych na rzecz mieszkańców gminy.

Partnerzy