• Odsłon: 191

Wydawanie żywności

Dary z programu "Pomoc żywnościowa" będą wydawane od dnia

14.05.2020 r. - 15.05.2020 r.

 

oraz

18.05.2020 r. - 19.05.2020 r.

 

w godzinach

od 12:00 do 14:00

 

ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o

przestrzeganie zasad panujących w kraju (maseczki, rękawiczki, odległość)

Partnerzy