• Odsłon: 364

Bliżej rodziny i dziecka

Dzięki projektowi: "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" realizowanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w dniu 13 maja 2020 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach trafiły kolejne środki ochrony osobistej oraz środki i urządzenia dezynfekujące zmniejszające ryzyko zarażania wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

Maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące trafią do 17 rodzin z dziećmi współpracujących z asystentem rodziny oraz 19 rodzin z dziećmi, które współpracują z Zespołem Pracy Socjalnej głuchołaskiego OPS.

 

Pozostałe środki ochrony, m.in.:

  • przyłbice,
  • maseczki,
  • płyny,
  • rękawiczki,
  • dezynfekcyjna lampa UV

 

przeznaczone są dla pracowników Ośrodka prowadzących bezpośrednią pracę z rodzinami.

 

Po raz kolejny już wsparcie uzyskane zostało dzięki współpracy Gminy Głuchołazy z realizatorem projektu "Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja", Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.

 

Partnerzy