• Odsłon: 337

Wydawanie żywności

Ostatnie czerwcowe dary z Programu "Pomoc Żywnościowa" będą wydawane w dniach

08-12.06.2020 r.

 

w godzinach

od 12:00 do 14:00

 

ze względu na zagrożenie epidemiologiczne proszę o

przestrzeganie zasad panujących w kraju (maseczki, rękawiczki, odległość)

Partnerzy