• Odsłon: 166

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę RP po 24 lutego 2022 r. przysługuje prawo jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, które będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

 

W celu uzyskania powyższych świadczeń, należy złożyć stosowny wniosek do tut. Ośrodka. Obywatele Ukrainy, chcący złożyć wnioski, muszą posiadać nadany numer PESEL oraz potwierdzenie legalnego przekroczenia granicy RP. Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14, tel. 77 40 36 222.

 

Згідно із Законом про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, громадяни України, які перетнули кордон Республіки Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 300,00 злотих на людину, які виплачуватиме Центр Соціальної Допомоги в м. Глухoлази.

 

З метою отримання вищезгаданих виплат, необхідно скласти відповідну заяву у даному Центрі. Громадяни України, які хочуть подати заяви, повинні мати присвоєний обліковий номер PESEL та підтвердження легального перетину кордону Республіки Польщі. Більш детальну інформацію можна отримати в Центрі Соціальної Допомоги в м. Глухoлази, Aleja Jana Pawła II 14, тел.: 77 40 36 222.

 

Wzór wniosku o wypłatę świadczenia jednorazowego UA.pdf

Partnerzy