• Odsłon: 102

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów - zgłoś udział w programie

Gmina Głuchołazy w związku z pozyskaniem środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przystępuje do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

 

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje:

 • bezpieczeństwa - sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • opaska posiada jeden przycisk na obudowie opisany językiem Braille’a,
 • opaska posiada proste ładowanie indukcyjne.

 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinom, pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

 

"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie jak najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Usługa "opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Głuchołazy. O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz:

 • wiek 65 lat i więcej,
 • problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
 • lub zamieszkanie z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu.

 

Mieszkańcy Gminy Głuchołazy zainteresowani uczestnictwem w Programie mogą zgłaszać się w terminie do 28 kwietnia 2022 roku do koordynatora Programu Katarzyny Krzętowskiej-Zapały:

 • osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy
 • telefonicznie na nr 77 40-36-223
 • e-mail: katarzyna.krzetowska@ops-glucholazy.pl

Partnerzy