• Odsłon: 134

Zostań uczestnikiem. Zapraszamy, zapewniamy

Zapraszamy, zapewniamy

  • wszechstronny rozwój
  • opiekę pielęgniarską
  • spędzanie wolnego czasu w gronie innych uczestników
  • poszerzanie wiedzy
  • kształtowanie postawy prozdrowotnej
  • uczestnictwo w imprezach kulturalnych
  • spotkania okolicznościowe
  • rozwój ruchowy, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną (gimnastyka, taniec)
  • dni otwarte w każdy ostatni czwartek miesiąca
  • zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzieło i inne

 

Wniosek o przyjęcie i kwestionariusz do pobrania na stronie internetowej: www.ops-glucholazy.pl w zakładce Druki do pobrania > Dzienny Dom Senior+ https://ops-glucholazy.pl/index.php?view=info&id=22

Partnerzy