• Odsłon: 52

Magazyn Centralny! Zmiana godzin pracy!

Informujemy, że od dnia 1.06.2022 r. będą obowiązywały nowe godziny otwarcia Magazynu Centralnego (budynek po świetlicy byłej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, Aleja Jana Pawła II 9).

 

Godziny: 10:00-15:00

  • Poniedziałek
  • Środa
  • Piątek

 

Przypominamy także wszystkim osobom, które są zaangażowane w pomoc obywatelom Ukrainy i prowadzą zbiórki, że mogą kontaktować się z gminnym koordynatorem panią Katarzyną Łojko dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach tel. 723 431 866 (w godz. 7:00-15:00).

 

Волонтерський центр ! Зміна режиму роботи!

 

Інформуємо, що від 1.06.2022 р.зміниться режим роботи Волонтерського центру (будинок світлиці колишньої Початкової Школи номер 2 в Głuchołazach, Aleja Jana Pawła II 9).

 

Новий режим роботи : 10:00-15:00

  • Понеділок
  • середа
  • п'ятниця

 

Волонтерський центр не буде працювати у вівторок та четвер.

Нагадуємо також всім особам, які залучені до допомоги громадянам України і проводять збірки, що можна також контактувати з гмінним координатором пані Катериною Лойко директором Осередку Соціальної Допомоги в Głuchołazach

контактний тел. 723 431 866 (7:00-15:00).

Partnerzy