• Odsłon: 156

Pomoc, która może uratować życie

Szanowni mieszkańcy gminy Głuchołazy. Rozpoczął się czas jesienno-zimowej aury. Związany z tym spadek temperatur niesie za sobą zagrożenia, które najdotkliwiej odczuwają osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne i niezaradne życiowo. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą, byśmy nie pozostawali nieczuli na los takich osób i zadbali o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że nasza pomoc może uratować ludzkie życie! Szczególnie ważne jest, byśmy widząc na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, w parkach, na klatkach schodowych, informowali niezwłocznie o każdej takiej sytuacji właściwe służby. Równie ważne jest, byśmy zwracali szczególną uwagę na osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza jeśli zamieszkują samotnie. Wykazanie minimalnego zainteresowania sytuacją samotnego, starszego, niepełnosprawnego sąsiada i zgłoszenie jego potrzeb do odpowiednich służb lub instytucji, pozwoli na szybkie i skuteczne podjęcie działań.

 

Zgłoszenia niepokojących sytuacji i zdarzeń na terenie naszej gminy przyjmują:

 • Straż Miejska, Głuchołazy, Rynek 15 - (77) 40 92 105
 • Policja, Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 - (77) 40 92 420, 997
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Głuchołazy, Al. Jana Pawła II 14 - (77) 40 36 222
 • Całodobowo działa też numer alarmowy 112

 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy przede wszystkim w formach:

 • ciepłego posiłku dla osób pozbawionych możliwości przygotowania posiłku;
 • pomocy finansowej na cel dożywiania;
 • pomocy rzeczowej w formie zaopatrzenia w niezbędną odzież zimową;
 • pomocy finansowej na zakup opału lub ogrzewania;
 • udzielenie schronienia w schronisku;
 • przyznanie skierowaniem pomocy żywnościowej w formie artykułów spożywczych (Program FEAD);
 • pomocy mającej na celu zapewnienie miejsca pobytu w domu pomocy społecznej (w przypadku gdy osoba wymaga sprawowania całodobowej opieki innych osób);
 • pomocy w formie usług opiekuńczych - dla osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych
 • pomocy w formie dziennego pobytu w Dziennym Domu Senior+ (z możliwością dowozu do DD) - dla osób starszych

Partnerzy