• Odsłon: 2611

Planujesz założyć działalność gospodarczą?

Pomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie! Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach naboru planuje się przyznać 35 dotacji.

 

O dotację mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które do tej pory nie otrzymały bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyły działalność gospodarczą w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi: 17 000 zł
Termin składania wniosków: od 05.09.2016r. do 09.09.2016r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Patrycja Sałęga
Specjalista ds. programów

 

Partnerzy