• Odsłon: 2695

Czas na START

Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego z siedzibą w Opolu w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizuje na terenie Gminy Głuchołazy jedną grupę szkoleniową w ramach projektu „Czas na START”.

 

Projekt „Czas na START” realizowany jest w ramach Osi 08 - Integracja społeczna, Działania 08.02 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Skierowany jest on do osób, które pozostają bez zatrudnienia, zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zrekrutowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach z terenu Gminy Głuchołazy wezmą w następujących formach wsparcia takich jak:

  • doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym (w tym obejmującym opracowanie Indywidualnych Planów Działań oraz warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy);
  • w warsztatach psychologicznych i psychospołecznych;
  • indywidualnym pośrednictwie pracy;
  • w szkoleniu zawodowym Sprzedawca 80h;
  • trzymiesięcznym stażu zawodowym.

 

Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia zawodowego przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości maksymalnie 8,53 zł brutto za godzinę obecności na zajęciach oraz stypendium stażowe w wysokości maksymalnie 1 650,71 zł brutto miesięczne. Podczas zajęć grupowych Uczestnicy/Uczestniczki projektu otrzymają: catering (lunch i przerwa kawowa), materiały szkoleniowe a dla osób dojeżdżających spoza Głuchołaz przewidziany jest też zwrot kosztów dojazdu.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.czasnastart.com.pl

Partnerzy