• Odsłon: 3016

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach informuje, iż pracownicy socjalni rozpoczęli wydawanie skierowań upoważniających do pobierania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

 

Program skierowany jest do osób i rodzin, które nie przekraczają 150% kryterium dochodowego wg ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • do 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • do 771,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

W gminie Głuchołazy program realizowany jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który od miesiąca września rozpocznie dystrybucję żywności w swojej siedzibie: Rynek 32. Żywność wydawana będzie do 31 maja 2017r.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z programu zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14.

Partnerzy