• Odsłon: 2779

"Nie bądź obojętny"

Okres jesienno - zimowy to czas, w którym osoby bezdomne narażone są na utratę zdrowia i życia. W czasie spadku temperatur, szczególnie w porze nocnej, bezdomni są podatni na wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważny jest w tym czasie stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Szczególnie apeluję do pracowników socjalnych, straży miejskiej i policji, by docierać z informacją i pomocą do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Zwracam się jednocześnie do wszystkich, którzy widzą na ulicy osoby np. niestosownie ubrane do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach w parkach czy na przystankach autobusowych, aby zwracali uwagę i reagowali. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Zgłoszenia przyjmuje:

  • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
  • Policja - tel. 997,
  • Działa też alarmowy numer 112, za pomocą którego można powiadomić pogotowie.

 

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie.

 

Niezwykle ważną rolę w koordynacji działań zabezpieczających osoby bezdomne pełnią Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, które są zobowiązane do wskazywania miejsc w placówkach dla osób bezdomnych tj. ogrzewalniach, noclegowniach i schroniskach. W Centrach tych działają również bezpłatne infolinie, z których korzystać może każdy, również bezdomni. Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie całego województwa.

 

 

Nie bądź obojętny - plakat

Partnerzy