• Odsłon: 2314

Łagodzenie negatywnych skutków zimy

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Głuchołazy o szczególne zwracanie uwagi i zgłaszanie przypadków bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia z powodu wychłodzenia wśród osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

 

Zauważone sytuacje zagrożenia można zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio:

 • Straż Miejska w Głuchołazach, Rynek 15, Głuchołazy - tel.: (77) 409 21 05
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14, Głuchołazy - tel.: (77) 403 62 22 oraz 607 544 136
 • Komisariat Policji w Głuchołazach, ul. Grunwaldzka 2, Głuchołazy - tel. (77) 409 24 20, alarmowy 997

 

Bezpośrednią pomoc świadczą również:

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w formie:

 • ciepłego posiłku wszystkim potrzebującym tej formy pomocy zarówno na terenie miasta jak i wsi;
 • żywności w ramach programu operacyjnego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020";
 • usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych;
 • pomocy finansowej na cel dożywiania;
 • pomocy rzeczowej w formie zaopatrzenia w niezbędną odzież zimową;
 • pomocy finansowej na zakup opału;
 • pomocy mającej na celu zapewnienie miejsca pobytu w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo leczniczym (w przypadku gdy osoba wymaga sprawowania całodobowej opieki innych osób).

 

2. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Rynek 31, Głuchołazy w formie:

 • ciepłej zupy;
 • rzeczowej w postaci odzieży.

Partnerzy