• Odsłon: 3234

"Czas na START" - kolejny etap projektu

Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego z siedzibą w Opolu w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuchołazach realizuje na terenie Gminy Głuchołazy jedną grupę szkoleniową w ramach projektu „Czas na START”.

 

Projekt „Czas na START” realizowany jest w ramach Osi 08 - Integracja społeczna, Działania 08.02 - Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Uczestniczki projektu zrekrutowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach z terenu Gminy Głuchołazy od 21.09.2016 wzięły udział w następujących formach wsparcia:

  • doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym,
  • w warsztatach psychologicznych i psychospołecznych,
  • indywidualnym pośrednictwie pracy,
  • w szkoleniu zawodowym Sprzedawca (80h) zakończonym egzaminem zewnętrznym potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Obecnie Uczestniczki projektu odbywają trzymiesięczne staże zawodowe na stanowiskach zgodnych z indywidualnym planem działania dla każdej osoby u Pracodawców z terenu Gminy Głuchołazy. Za każdy miesiąc stażu Uczestniczki projektu mają wypłacane stypendium stażowe w wysokości 1 650,71 zł brutto miesięczne. Po zakończonym stażu jest przewidziane jeszcze spotkanie z Pośrednikiem Pracy, którego zadaniem będzie przedstawienie 3 ofert pracy dla każdej Uczestniczki projektu. Uczestniczki zdobędą wiedzę z zakresu pozyskiwania ofert prac, aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, planowane jest także inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestniczek z potencjalnymi pracodawcami.

Partnerzy