Zespół Interdyscyplinarny

  • Publikacja:
  • Odsłon: 38

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

  • Szymon Zyśk - Przewodniczący ZI z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach,
  • Paweł Szpak - Zastępca Przewodniczącego ZI z ramienia Komisariatu Policja w Głuchołazach,
  • Barbara Barczuk - Członek ZI z ramienia Sądu Rejonowego z Prudnika,
  • Agnieszka Danieluk-Zyśk - Członek ZI z ramienia organizacji pozarządowych,
  • Joanna Dudek - Członek ZI z ramienia oświaty,
  • Małgorzata Kwiatkowska - Członek ZI z ramienia służby zdrowia,
  • Marzena Wróbel - Członek ZI z ramienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach.

 

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf