Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

  • Publikacja:
  • Odsłon: 50

W związku z kierowanymi do Ministra Klimatu i Środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego licznymi zapytaniami dotyczącymi odbiorców paliw gazowych, w załączniku przekazuję "Poradnik dla samorządów dotyczący refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe", który zawiera odpowiedzi na kluczowe zagadnienia, najczęściej poruszane przez zainteresowane strony - Małgorzata Krajewska Zastępca Dyrektora Wydział Polityki Społecznej

 

Realizacja ustawowego obowiązku ciążącego na ministrze właściwym do spraw energii w zakresie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzoru wniosku o refundację podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.).

 

Poradnik - refundacja podatku VAT

Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT 2024 r